Telefoontjes plegen of ontvangen, ervaart u dat als een tijdrovende bezigheid? Dan kan u een beroep doen op de telefonische diensten van Bouky Services. Naargelang de aard van de opdracht kunnen uw klanten of patiënten ons bellen of bellen wij hen.
Bouky Services is de vriendelijke stem die de afspraken voor uw praktijk of kantoor regelt. Dankzij de online agenda beheert u vlot uw agenda en kan u het opvangen van telefonische oproepen overlaten aan ons.

 

Medisch Telesecretariaat voor artsen, tandartsen, specialisten en dierenartsen,...

Een drukke praktijd brengt een druk leven met zich mee. Boven op de vele  uren die u al presteert, is er die eeuwige telefoon en het planningswerk. Onvermijdelijk, maar bijzonder tijdrovend en nooit op het gepaste moment. 

Wij worden uw onzichtbaar secretariaat op momenten dat u het nodig acht. Bouky Services biedt verschillende mogelijkheden. U kunt doorschakelen tijdens uw vakanties, tijdens uw lunchpauzes, na de werkuren of op een moment dat u ongestoord moet kunnen doorwerken. 

U kunt ook continu naar ons doorschakelen.

 

Telesecretariaat voor bedrijven, vrije beroepen en restaurants kunnen bij ons terecht.

Als bedrijf, zaakvoerder, advocaat, rechter of manager vindt u niet altijd de tijd om elke telefonische oproep te beantwoorden. In vergadering, onderweg, bij een klant of wanneer u reeds al in gesprek bent, wilt u niet aldoor gestoord worden. Wij lossen dit voor u op. U schakelt uw telefoon door en uw oproepen worden vriendelijk en professioneel behandelt. We noteren de boodschap en de gegevens van de beller en sturen u die (naargelang de afsrpaken) per direct of tegen het einde van de dag via email naar u door.